*** Kartuzy klejnotem Kaszub ;-D ***
::: Info o mieście Kartuzy :::
Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
XIV wieczna kolegiata jest najcenniejszą pamiątką przeszłości, a jej charakterystyczny dach w kształcie trumny do dzisiaj jest architektonicznym symbolem miasta. Kościół rozpoczęto budować w 1381 r. z kamienia i cegły. Największym zabytkiem Kolegiaty jest znajdujący się w złotej kaplicy fragment gotyckiego ołtarza głównego, a także wspaniałe stalle z XVI w. bogato rzeźbione wizerunkami apostołów i świętych. W prezbiterium znajdują się odbicia ścienne ze złoconego kurdybanu. Ściany kościoła zapełniają obrazy m.in. ze scenami: zwiastowania, opłakiwania, ukrzyżowania oraz Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny.

Gaj Świętopełka, Aleja Filozofów, Wyspa łabędzia
W pobliżu Kolegiaty nad jeziorem Klasztornym znajduje się Gaj Świętopełka. Częścią gaju jest Aleja Filozofów, biegnąca wzdłuż brzegu jeziora. Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Aleja Filozofów prowadzi do niezwykłego miejsca zwanego Wyspą Łabędzią, na której odbywają się festyny.

Kościół poewangelicki pw. św. Kazimierza
To jeden z najważniejszych zabytków usytuowany na rynku. Kościół zbudowany jest z czerwonej cegły, z wysoką wieżą, pokryty miedzianą blachą. Budynek ma 12 okien, w których znajdują się witraże przedstawiające apostołów.

Figura Matki Boskiej Królowej Korony Polski
W parku na przeciwko Urzędu Gminy stoi pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Pod pomnikiem odbywają się uroczystości patriotyczne.

Ławka Asesora
Przy ul. Chieleńskiej znajduje się punkt widokowy, zwany Ławką Asesora. Z tego miejsca można podziwiać wspaniałą panoramę miasta.

Plac św. Brunona
Na placu znajduje się kapliczka z figurą św. Brunona, który jest patronem Kartuz.

Pomnik upamiętniający wejście Polski do Unii Europejskiej
3 V 2004 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego wejście Polski do Unii Europejskiej oraz w podziękowaniu za wzajemną 10 - letnią współpracę miast Duderstadt i Kartuz. Pomnik przedstawia granitowe bloki symbolizujące 25 państw członkowskich UE.

Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”
Centrum Kultury powstało w 1993 roku. Prowadzi działalność kulturalno - oświatową. Dzieci i młodzież mają możliwość działania w zespołach artystycznych i kółkach zainteresowań: plastycznych, tańca, szachów itp. W Centrum Kultury znajduje się również Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Działają w nim także chóry: Cartusia i Kakofonia.

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zostało założone przez Franciszka Tredera. Ekspozycja muzeum składa się ze zbiorów etnograficznych poświeconych rolnictwu, gospodarstwu domowemu i rybołówstwu. W muzeum można zobaczyć również zabytki takie jak np. narzędzia rolnicze, przyrządy stosowane w gospodarstwie domowym, instrumenty muzyczne, zabawki, ceramikę, hafty, kaszubski alfabet tzw. „Nuty kaszubskie” i wiele innych wspaniałych rzeczy.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”
Zespół „Kaszuby” istnieje od 1946 r. Jest propagatorem folkloru kaszubskiego na różnych imprezach, uroczystościach na terenie całego kraju i za granicą. Zespół gościł we wszystkich większych miastach Polski, a także prawie wszystkich państwach Europy.

Sport
W kartuzach działa kilka klubów sportowych np. Gimnazjalny Klub Sportowy, „Cartusia”, „KSS Sokół”, „ORMUZD”, „UKS MAT”, „UKS GRYF”, „UKS TROPS” i wiele innych.

Turystyka i rekreacja
Kaszuby mają wiele walorów. Trzeba tu wymienić piękne krajobrazy, zabytki architektury. Najpiękniejszym bogactwem Kartuz są jeziora. Ponieważ są połączone, tworzą szlaki wodne i nadają się do uprawiania wielu sportów wodnych, a także są wspaniałym miejscem dla wędkarzy.
Autorzy:
Karolina, Monika, Marcin, Patryk83-300 Kartuzy
woj. pomorskie
Polska wersja językowa

English language version