::: Herb Kartuz :::
Kartuzy 8 lutego 1920 roku stały się na nowo miastem Polskim. Tamtejsze władze Kartuz nie były pewne co do istnienia herbu. Prawdopodobnie ówczesnym herbem Kartuz był do czasów pruskich herb, który miała stanowić : ”pionowo dzielona dwupolowa tarcza, z przedstawieniem Najświętszej Marii Panny w raju na jednym i siedmioma gwiazdami na drugim polu”.

Tak wyglądał on na banknocie 20 marek na banknocie tymczasowej monety zdawkowej dla Kartuz i powiatu, został wprowadzony do użytku 1 marca 1920 roku. „W czasach pruskich wyobrażanie Najświętszej Marii Panny miał zastąpić czarny krzyż krzyżacki”.


Herb zaproponowany przez A. Majkowskiego 10 grudnia 1922 roku : "głowa czarnego gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym ozorem bez korony w niebieskim polu i nad głową siedem gwiazd srebrnych w układzie zakonu kartuzów” został przez władze Kartuz zatwierdzony i przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 1923 roku, Kartuzy stały się miastem. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 14 kwietnia tegoż roku. „Dekretem ministra spraw Wewnętrznych Władysława Kiernika z 10 lipca 1923 roku nadano miastu herb, w postaci przez władzę Kartuz zaproponowanej. Barwami chorągwi miejskiej stały się kolory niebieski, biały i czarny.” Kartuzy miały jednak inny herb podczas okupacji niemieckiej. Herb został zmieniony w 1941 roku, a wymyślony przez władze niemieckie i był stosowany do końca okresu okupacji.


Od 1945 roku mamy ten sam herb, który został ustanowiony przed okupacją, a który został wymyślony przez Aleksandra Majkowskiego i mamy go po dziś dzień.
Autor:
Marcin
83-300 Kartuzy
woj. pomorskie
Polska wersja językowa
Deutsche version
English version